• slider 11
  • slider 21
  • slider 31

​​​​​​​
Aktuellt
21/2 2019

Protrol ställer såklart ut på Elfack!

Varmt välkomna till vår och våra partners montrar på Elfack i Göteborg i maj. Klicka på bilden för att skapa ditt kostnadsfria entrékort.

Protrols monter är densamma som år 2017: B09:82

25/1 2019

Ny expanderbar feldetektor

IPC4020 är vår nyaste feldetektor för överström och jordfel med integrerad fjärrterminalsfunktionalitet.

Grundversion är anpassad för en typisk nätstation, med upp till fyra objekt. Den kan även beställas som en expanderad variant. Denna längre multidetektor klarar feldetektering i tre fack då den har ingångar för sex extra fasströmmar.

Då algoritmen för jordfelsdetektering inte kräver någon spänningstransformator ger IPC4020 en mycket kostnadseffektiv feldetektering och nätstationsautomation med hög känslighet för genomgående fel, även i nät där jordfelsströmmen är låg.
​​​​

Läs mer i databladet!

7/12 2018

Protrol flyttar till nya lokaler!

Protrol flyttar till större och mer ändamålsenliga lokaler i Mölndal. Vår nya adress är från och med 7/12:

   Protrol AB
   Alfagatan 3
   431 49 Mölndal​​​
7/12 2018

Svartå, Sörforsa, Hjälstad och Sunnansjö är nu i drift

Protrol har tillsammans med Eitech levererat det centraliserade skydd- och kontrollsystemet SASensor till Ellevios stationer Svartå, Sörforsa, Hjälstad och Sunnansjö Sunnansjö.

Detta är tillsammans med Segmon och Svänkviken de sex första av totalt 10 beställda kontrollanläggningar med levererans under perioden 2017-2019.
6/12 2018

Vattenfall och Protrol tecknar ramavtal

Ramavtalet innebär att Protrol kommer att leverera feldetektorskåp från och med 2019.
​​​
6/12 2018

ESEM och Protrol tecknar ramavtal

Ramavtalet innebär att Protrol levererar feldetektor- och fjärrterminalskåp för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljös (ESEMs) samtliga nätstationer.
​​​
9/2 2018

Nytt ramavtalsuppdrag inom HVDC

Svenska kraftnät har anlitat Protrol som HVDC-konsult vid ett komplett utbyte av Kontiskans kontrollanläggning, inklusive HVDC-länkens båda polkontrollsystem och deras gemensamma bipolkontrollanläggning. I uppdraget ingår bland annat granskning av tekniska beräkningar såsom dynamiska simuleringar för inställning och validering av HVDC-anläggningens kontrollsystem, samt att delta vid provning i fabrik och vid idrifttagning.
​​​​​​​

Läs mer

7/11 2017

Segmon och Svänkviken spänningssatta och i drift

Ellevio har nu tillsammans med Protrol och Siemens spänningssatt fördelningsstationerna Segmon och Svänkviken söder om Grums. Protrol har levererat och provat det centraliserade skydd- och kontrollsystemet SASensor.
​​​​​​​

Läs mer

ERA nr 2 2017 cover1ERA nr 2 2017 cover1
ERA nr 2 2017 cover
10/3 2017

Protrols automation nyhet i ERA

Artikel i ERA om Protrol och automation i distributionsnätet!
​​​​​​​

Läs mer

Protrol ramavtal GENAB logoProtrol ramavtal GENAB logo
Protrol Ramavtal
Ramavtal tecknat med GENAB
20/12 2016

Ramavtal Göteborg Energi AB

Protrol är den enda leverantören som kvalificerade sig i den ramavtalsupphandling för feldetektorer som nyligen har genomförts hos Göteborg Energi AB.
​​​​​​​

Läs mer

Om företaget

Välkommen till Protrol...

...våra produkter höjer tillgängligheten i ert elnät


Om Protrol AB

Protrol är ett produkt- och konsultbolag inom kraft- och automationsteknik för elnät.

Protrols produkter är utvecklade för kostnadseffektiv driftövervakning och feldetektering i allt från små nätstationer på landsbygden till fördelningsstationer i stadsmiljö. Produkterna bygger i väsentliga delar på egen, patentskyddad teknologi, och tillverkas i Sverige.
​​​​​​​

Läs mer om oss