Protrol

Protrol är ett produkt- och konsultbolag inom kraft och automationsteknik. 

Protrols produkter är utvecklade för kostnadseffektiv drift-övervakning och feldetektering i allt från små nätstationer på landsbygden till fördelningsstationer i stadsmiljö. Produkterna bygger i väsentliga delar på egen, patentskyddad teknologi.

Protrol erbjuder även experttjänster inom ett flertal områden, med inriktning på HVDC, vindkraft och eldistribution.
​​​​​​​
Protrols kunder finns huvudsakligen inom kraftföretag, energiverk och offentlig förvaltning.
Protrol Natstation IPS LightProtrol Natstation IPS Light
Protrol Nätstation
Nätstation med IPS Light monterad

Protrols kontaktpersoner

Protrol Torbjorn KarlssonProtrol Torbjorn Karlsson
Torbjörn Karlsson
Torbjrön Karlsson VD
Torbjörn Karlsson
VD
070 558 18 75
tk@protrol.se
Protrol Bo AlmerProtrol Bo Almer
Bo Almer
Bo Almer Fördelningsstationer
Bo Almér
Fördelningsstationer
070 265 50 58
ba@protrol.se
Protrol Martin Mellbin KontrollsystemProtrol Martin Mellbin Kontrollsystem
Martin Mellbin
Martin Mellbin Kontrollsystem
Martin Mellbin
Kontrollsystem, skydd
070 980 53 80
mm@protrol.se
Protrol Bjorn Falldin Kontrollsystem SCADA1Protrol Bjorn Falldin Kontrollsystem SCADA1
Bjorn Fälldin
Björn Fälldin Kontrollsystem SCADA
Björn Fälldin
Kontrollsystem, SCADA
073 089 80 70
bf@protrol.se
Protrol Pehr HjalmarssonProtrol Pehr Hjalmarsson
Pehr Hjalmarsson
Pehr Hjalmarsson HVDC
Pehr Hjalmarsson
Elkraftsystem HVDC
070 209 94 42             ph@protrol.se
Protrol Michael LindgrenProtrol Michael Lindgren
Michael Lindgren
Michael Lindgren Elkraftsystem
Michael Lindgren
Elkraftsystem
070 608 66 83
ml@protrol.se
Protrol Pehr BrunnegardProtrol Pehr Brunnegard
Pehr Brunnegård
Pehr Brunnegård Elkraftsystem
Pehr Brunnegård
Elkraftsystem
072 526 33 68
pb@protrol.se
Stefan_enberg_Protrol_imageStefan_enberg_Protrol_image
Stefan Enberg Protrol
Stefan Kontrollsystem
Stefan Enberg
Kontrollsystem, SCADA
070 620 65 00
se@protrol.se
  
Thomas Nordlander Projektledning HVDCThomas Nordlander Projektledning HVDC
Thomas Protrol
Thomas Nordlander Projektledning HVDC
Thomas Nordlander
Projektledning HVDC
073 667 64 20
tn@protrol.se
Protrol Lena AlmerProtrol Lena Almer
Lena Almer Protrol
Lena Almér Order och Administration
Lena Almér
Administration
072 215 20 17
la@protrol.se
  

Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda ett antal spjutspetsprodukter, tjänster och lösningar för kraftöverföring och -distribution av hög kvalitet och till ett marknadsmässigt attraktivt pris.

Kvalitetsarbete

Protrol är en förhållandevis liten aktör med specialiserade produkter och tjänster. Ett målmedvetet kvalitetsarbete har stor nytta för både oss och våra kunder, vilket gör att medarbetarna på Protrol känner ett genuint ansvar för att alla leveranser motsvarar och helst överträffar krav och förväntningar. Detta omfattar bland annat
 •  att både produkter och tjänster levereras i rätt tid och omfattning,
 •  produkter och tjänster ska också uppfylla avtalade och utlovade egenskaper samt följa specifikationer,
 •  inkludera överenskommen dokumentation,
 •  samt uppfylla de krav som ställs gällande lagar och förordningar.
För att säkerställa nivån och leveranssäkerheten hos våra specialisttjänster använder vi oss av en särskild process som inkluderar följande moment.
 •  Endast konsulter med relevant erfarenhet är aktuella för konsultuppdrag
 •  Vid uppdrag med juniora konsulter eller underkonsulter leds alltid dessa av Protrols arbetande partners.
 •  Vid anbud namnges den/de som ska utföra konsultuppdraget samt den som agerar kvalitetsansvarig.
 •  Vi använder dessutom seniora experter under uppstart av uppdrag, för löpande avstämningar och för support vid behov.
​​​​​​​Protrol arbetar aktivt för att kunna säkerställa redundans inom de specialistområde som vi erbjuder.

Environment

Protrol protect our external environment. Our goal is to recycle everything consumed in our operations. We follow the course the laws, regulations and standards that must be met within the European Union, and also set up their own environmental goals. These include the manufacture of products, materials recycling and emissions that may be generated in the performance of our services. Already during the development process evaluated future product generations so that environmentally friendly processes and components of the highest possible extent use.

We follow up our trips and try as far as possible to travel by train instead of by car or plane.

Our ambition is to constantly strive to achieve high quality of our products and services while maintaining environmental standards. This will contribute to a better future not only for our customers and their immediate environment, but for society as a whole.

Protrol also seeks a good work environment by:
 • through an open dialogue create commitment, job satisfaction and personal development.
 • minimize the risks of accidents and occupational diseases.
 • all on its own merits has been able to develop.
 • strive for a high level of job satisfaction in the workplace and create the conditions for the working results will be as good as possible.