Snabb och säker feldetektering - lönsam hur man än räknar!

Nätautomation med feldetektorer

Lokal feldetektering i radiellt nät med hjälp av IPS Light eller IPS2

Lokal indikering av fel

Har man inte kommunikation eller frånskiljare/brytare är det lokal indikering som gäller. Nätstationerna förses med feldetektorer av typ IPS Light med visuell indikering (blinkande LED; röd eller grön). Stationerna ”uppströms felet” blinkar rött, medan de ”nedströms felet” blinkar grönt. Reparatörerna kan därmed enkelt och snabbt lokalisera fel på kabeln.
Protrol IPS2 IPS Light Lokal Feldetektering1Protrol IPS2 IPS Light Lokal Feldetektering1
Protrol lokal indikering av fel
Protrol indikering av fel med IPS Light eller IPS2

Feldetektor och RTU för uppkopplade stationer

RTU-funktion för IEC 60870-5-101/104

Så fort kommunikation finns tillgänglig via standardprotokollen
​​​​​​​IEC 60870-5-101 eller -104 är det möjligt att skicka feldetektorns indikeringar till driftcentralen.

Med en uppkopplad nätstation finns det även möjlighet att samla in indikeringar från frånskiljare/effektbrytare, och en IPC har utgångar som direkt kan styra dessa apparater. För en låg tilläggskostnad har man en helt fjärrstyrd nätstation!
Protrol Felindikering med IPC1Protrol Felindikering med IPC1
Protrol Indikering av fel med IPC
Protrol indikering av fel med IPC

Selektiv bortkoppling av fel i radiellt nät​​​​​​​ med hjälp av IPS2 (eller IPC401x)

Selektiv bortkoppling av fel

Detta är en typisk situation vid radiella nät. Nätstationerna förses med feldetektorer av typ IPS2, där indikeringen kan ske visuellt (blinkande LED) eller med slutande kontakt (eller både-och). I strategiskt valda stationer med effektbrytare kan IPS2 sektionera bort fel nedströms.

Diagrammet till höger visar när de olika IPS2-enheterna reagerar (i detta fall med tidsselektivitet). Notera att med förspänd frånslags-fjäder behövs ingen hjälpkraft i stationen. IPS2 har backup via superkondensatorer eller externa batterier, och frånslagsspolen aktiveras med hjälp av 230 VAC från lågspänningen.
Protrol Selektiv felbortkoppling IPS2 IPC401x1Protrol Selektiv felbortkoppling IPS2 IPC401x1
Protrol selektiv felbortkoppling
Protrol selektiv felbortkoppling

Helt automatisk felbortkoppling och omsektionering

"Ljus" automatisk felbortkoppling

Option till IPC4011
Vid fel i slingan skickar respektive IPC-enhet information om fel passerat (jordfel eller överström), både till driftcentralen via fjärrprotokoll och till närmaste IPC-enhet. Detta möjliggör automatisk sektionering inom 200 ms; dvs så snabbt att skyddet i fördelningsstationen ej behöver lösa ut. Abonnenterna berörs alltså endast av en mycket kort ”dipp” (< 0,2 sekunder).

Protrol Automatisk felbortkoppling och omsektionering ljus automationProtrol Automatisk felbortkoppling och omsektionering ljus automation
Protrol automatisk felbortkoppling och omsektionering
Automatisk felbortkoppling och omsektionering ljus automation
Protrol Automatisk felbortkoppling omsektionering utg radial1Protrol Automatisk felbortkoppling omsektionering utg radial1
Protrol Automatisk felbortkoppling och omsektionering utgående radial
Automatisk felbortkoppling och omsektionering utgående radial

I stationen med två utgående kablar (uppe till höger) blockerar IPS2 den automatiska sektioneringen vid fel nedströms radialen, och löser ut sin brytare selektivt.

Automatisk omsektionering fungerar även med frånskiljare

"Mörk" automatisk felbortkoppling

Option till IPC4010 och IPC4011
Funktion snarlik ljus omkoppling (se föregående exempel). I den här applikationen används dock inte effektbrytare, varför sektionering måste utföras spänningslöst.

Protrol IPC4010 automatisk felbortkopplingProtrol IPC4010 automatisk felbortkoppling
Protrol IPC4010 automatisk felbortkoppling
Automatisk felbortkoppling och omsektionering mörk automation

Produkter för Automatisk Omsektionering

IPC4011 med Automatik för Omsektionering

Art.nr 101131-002
För att möjliggöra automatisk felbortkoppling behövs en IPC4011 i varje nätstation där man vill ha möjlighet att detektera jordfel eller kortslutning. Effektbrytare är inte nödvändiga i varje nätstation där man vill ha detektering, det är möjligt att ställa in detektorn så att den deltar i feldetekteringen men inte i felbortkopplingen.

IPC4011 kan konfigureras för "Ljus" eller "Mörk" typ av omsektionering.
Protrol IPC4011Protrol IPC4011
Protrol IPC4011 för ljus automation
Protrol IPC4011 för ljus automation - automatisk felbortkoppling
Protrol OTR automationProtrol OTR automation
Protrol OTR
Fiberoptiskt modem för single-mode-fiber

OTR

Art.nr 404510
OTR är ett fiberoptiskt modem för single-mode-fiber och används för att koppla ihop de två fibrerna som går ut till IPC4011-enheterna. OTR har en transceiver för koppling i ring, och kan anslutas till signalkabel för kommunikation mot driftcentralen. Se även bild ovan.

IPC4010 med Automatik för Omsektionering

Art.nr 101130-002
För att möjliggöra automatisk felbortkoppling behövs en IPC4010 i varje nätstation där man vill ha möjlighet att detektera jordfel eller kortslutning. Motordrivna frånskiljare är inte nödvändiga i varje nätstation där man vill ha detektering, det är möjligt att ställa in detektorn så att den deltar i feldetekteringen men inte i felbortkopplingen.

IPC4010 kan enbart konfigureras för "Mörk" typ av omsektionering.
IPC4010IPC4010
IPC4010