Protrol SASensorProtrol SASensor
Protrol SASensor
Protrol SASensor
Protrol SASensor ArchitectureProtrol SASensor Architecture
Protrol SASensor Architecture
SASensor Architecture
VCU är en gateway för anslutning mot SCADA-systemet
  • All data är tillgänglig via säker fjärranslutning
Dubbla skydd- och kontrolldatorer, CCU A och CCU B
  • Alla reläskydd och reglerfunktioner 
  • Enkel mjukvaruuppgradering
  • Livslängd >15 år
CIM, VIM, BIM I/O-moduler
  • I/O-moduler för anslutning mot primärutrustningen
  • Extremt lång livslängd >30 år
Protrol SASensor DispatchProtrol SASensor Dispatch
Protrol SASensor Dispatch
SASensor Dispatch Center

Ett enda användargränssnitt

Det enda som behövs för konfigurering, parametrisering eller manöver är en stationsdator med webbläsare. Du kopplar dig enkelt upp mot CCU vare sig om du befinner dig lokalt i stationen eller från driftcentralen.