Protrol

Protrol är ett produkt- och konsultbolag inom kraft och automationsteknik. 

Protrols produkter är utvecklade för kostnadseffektiv drift-övervakning och feldetektering i allt från små nätstationer på landsbygden till fördelningsstationer i stadsmiljö. Produkterna bygger i väsentliga delar på egen, patentskyddad teknologi.

Protrol erbjuder även experttjänster inom ett flertal områden, med inriktning på HVDC, vindkraft och eldistribution.
​​​​​​​
Protrols kunder finns huvudsakligen inom kraftföretag, energiverk och offentlig förvaltning.
Protrol Natstation IPS LightProtrol Natstation IPS Light
Protrol Nätstation
Nätstation med IPS Light monterad

Protrols kontaktpersoner

Protrol Torbjorn KarlssonProtrol Torbjorn Karlsson
Torbjörn Karlsson
Torbjrön Karlsson VD
Torbjörn Karlsson
VD
070 558 18 75
tk@protrol.se
Protrol Bo AlmerProtrol Bo Almer
Bo Almer
Bo Almer Fördelningsstationer
Bo Almér
Fördelningsstationer
070 265 50 58
ba@protrol.se
Protrol Martin Mellbin KontrollsystemProtrol Martin Mellbin Kontrollsystem
Martin Mellbin
Martin Mellbin Kontrollsystem
Martin Mellbin
Kontrollsystem, skydd
070 980 53 80
mm@protrol.se
Björn Fälldin
Kontrollsystem, SCADA
073 089 80 70
bf@protrol.se
Protrol Pehr HjalmarssonProtrol Pehr Hjalmarsson
Pehr Hjalmarsson
Pehr Hjalmarsson HVDC
Pehr Hjalmarsson
Elkraftsystem HVDC
070 209 94 42             ph@protrol.se
Protrol Michael LindgrenProtrol Michael Lindgren
Michael Lindgren
Michael Lindgren Elkraftsystem
Michael Lindgren
Elkraftsystem
070 608 66 83
ml@protrol.se
Thomas Nordlander Projektledning HVDCThomas Nordlander Projektledning HVDC
Thomas Protrol
Thomas Nordlander Projektledning HVDC
Thomas Nordlander
Projektledning HVDC
073 667 64 20
tn@protrol.se
Stefan_enberg_Protrol_imageStefan_enberg_Protrol_image
Stefan Enberg Protrol
Stefan Kontrollsystem
Stefan Enberg
Kontrollsystem, SCADA
070 620 65 00
se@protrol.se
Emir Isabegovic
Elkraftsystem HVDC
070 582 02 55
​​​​​​​ei@protrol.se
Protrol Lena AlmerProtrol Lena Almer
Lena Almer Protrol
Lena Almér Order och Administration
Lena Almér
Administration
072 215 20 17
la@protrol.se
  
  

Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda ett antal spjutspetsprodukter, tjänster och lösningar för kraftöverföring och -distribution av hög kvalitet och till ett marknadsmässigt attraktivt pris.

Kvalitetsarbete

Protrol är en förhållandevis liten aktör med specialiserade produkter och tjänster. Ett målmedvetet kvalitetsarbete har stor nytta för både oss och våra kunder, vilket gör att medarbetarna på Protrol känner ett genuint ansvar för att alla leveranser motsvarar och helst överträffar krav och förväntningar. Detta omfattar bland annat
 •  att både produkter och tjänster levereras i rätt tid och omfattning,
 •  produkter och tjänster ska också uppfylla avtalade och utlovade egenskaper samt följa specifikationer,
 •  inkludera överenskommen dokumentation,
 •  samt uppfylla de krav som ställs gällande lagar och förordningar.
För att säkerställa nivån och leveranssäkerheten hos våra specialisttjänster använder vi oss av en särskild process som inkluderar följande moment.
 •  Endast konsulter med relevant erfarenhet är aktuella för konsultuppdrag
 •  Vid uppdrag med juniora konsulter eller underkonsulter leds alltid dessa av Protrols arbetande partners.
 •  Vid anbud namnges den/de som ska utföra konsultuppdraget samt den som agerar kvalitetsansvarig.
 •  Vi använder dessutom seniora experter under uppstart av uppdrag, för löpande avstämningar och för support vid behov.
​​​​​​​Protrol arbetar aktivt för att kunna säkerställa redundans inom de specialistområde som vi erbjuder.

Miljöpolicy

Protrol AB skall med långsiktighet och helhetssyn delta i arbetet för en varaktigt hållbar utveckling genom att minimera miljöpåverkan från verksamhet och produkter.

Vi skall arbeta för att miljömässigt förbättra våra produkter och verksamhet genom att:
 • följa lagar, föreskrifter och andra krav som är tillämpbara för företaget
 • sätta upp mätbara mål för hur vi kan minska miljöpåverkan
 • miljömålen ska vara relaterade till de nationella miljömålen och en årlig uppföljning och eventuell justering av miljömålen ska genomföras
 • vid produktutveckling tillämpa en helhetssyn på produkternas miljöpåverkan under hela deras livscykel
 • undvika användning av ämnen som negativt kan påverka miljön
 • främja sortering och fullständig återvinning av avfall och produkter
 • verka för effektiv energianvändning inom fastighet, produktion och transport
 • informera och utbilda samtliga medarbetare om verksamhetens och produkternas miljöpåverkan
Några exempel på hur vi konkret ser till att uppfylla nuvarande och långsiktiga miljömål:
 • Ingående komponenter/ämnen i våra produkter ska inte finnas på SIN-listan eller i PRIO-databasen.
 • Fastigheten för huvudkontoret är byggt enligt GreenBuilding-kriterier och är BREEAM-certifierad
 • För personliga transporter inom Sverige använder vi företrädelsevis tåg
 • Tjänstebilar är undantagslöst miljöbilar med el- eller elhybriddrift