Protrol Tool IPS2 24 VDC Configuration Tool

Användarinstruktioner
Den packade filen PT IPS2 24 VDC Config Tool v2.1.0.zip packas upp i lämplig mapp på den dator som skall användas för konfigurering. Observera att .dll-filerna måste återfinnas i samma mapp som den exekverbara filen.
Protrol Tool IPS2 24 VDC kan användas för att konfigurera följande Protrol-produkter:
  • IPS2
Starta filen PT IPS2 24 VDC Config Tool - v2.1.0.exe som ligger i den uppackade mappen. Följ sedan instruktionerna i manualen för IPS2 24 VDC.

Vänligen kontakta support@protrol.se om ni behöver v2.0.0.
​​​​​​​
​​​​​​​Se hela ändrings loggen