Ensto Protrol och Protrol Engineering

Ensto Protrol och Protrol Engineering är produkt- och konsultbolag inom kraft och automationsteknik. 

Ensto Protrols produkter är utvecklade för kostnadseffektiv drift-övervakning och feldetektering i allt från små nätstationer på landsbygden till fördelningsstationer i stadsmiljö. Produkterna bygger i väsentliga delar på egen, patentskyddad teknologi.

Protrol Engineering erbjuder även experttjänster inom ett flertal områden, med inriktning på HVDC, vindkraft och eldistribution.
​​​​​​​
Våra kunder finns huvudsakligen inom kraftföretag, energiverk och offentlig förvaltning.

Ensto Protrol och Protrol Engineering är:

Protrol Torbjorn Karlsson VDProtrol Torbjorn Karlsson VD
Torbjörn Karlsson
Torbjörn Karlsson - VD
Torbjörn Karlsson
VD
070 558 18 75
tk@protrol.se
Protrol Bo Almer FördelningsstationerProtrol Bo Almer Fördelningsstationer
Bo Almer
Bo Almer - Fördelningsstationer
Bo Almér
Fördelningsstationer
070 265 50 58
ba@protrol.se
Johan Hillerström
Mjukvaruutvecklare
072 601 19 59 ​​​​​​​jh@protrol.se
Protrol Björn Fälldin Kontrollsystem SCADAProtrol Björn Fälldin Kontrollsystem SCADA
Björn Fälldin
Björn Fälldin - Kontrollsystem, SCADA
Björn Fälldin
Kontrollsystem, SCADA
073 089 80 70
bf@protrol.se
Martin Mellbin
Kontrollsystem, skydd
070 980 53 80
mm@protrol.se
Protrol Stefan Enberg Kontrollsystem SCADAProtrol Stefan Enberg Kontrollsystem SCADA
Stefan Enberg
Stefan Enberg - Kontrollsystem, SCADA
Stefan Enberg
Kontrollsystem, SCADA
070 620 65 00
se@protrol.se
Per-Anders Welz
Hårdvara
072 372 88 50
pw@protrol.se
Sebastian Krysell
Order
+076 164 54 58
sk@protrol.se
Protrol Pehr Hjalmarsson HVDCProtrol Pehr Hjalmarsson HVDC
Pehr Hjalmarsson
Pehr Hjalmarsson - HVDC
Pehr Hjalmarsson
Elkraftsystem HVDC
070 209 94 42             ph@protrol.se
Protrol Michael Lindgren ElkraftsystemProtrol Michael Lindgren Elkraftsystem
Michael Lindgren
Michael Lindgren - Elkraftsystem
Michael Lindgren
Elkraftsystem
070 608 66 83
ml@protrol.se
Protrol Thomas Nordlander Projektledning HVDCProtrol Thomas Nordlander Projektledning HVDC
Thomas Protrol
Thomas Nordlander - Projektledning HVDC
Thomas Nordlander
Projektledning HVDC
073 667 64 20
tn@protrol.se
Protrol Lena Max ElkraftsystemProtrol Lena Max Elkraftsystem
Lena Max
Lena Max - Elkraftsystem
Lena Max
Elkraftsystem
070 565 84 55
lm@protrol.se
Protrol Andreas Petersson ElkraftsystemProtrol Andreas Petersson Elkraftsystem
Andreas Petersson
Andreas Petersson - Elkraftsystem
Andreas Petersson
Elkraftsystem
073 049 29 00
ap@protrol.se
Ptrotrol Evert Agneholm ElkraftsystemPtrotrol Evert Agneholm Elkraftsystem
Evert Agneholm
Evert Agneholm - Elkraftsystem
Evert Agneholm
Elkraftsystem
073 249 89 20
ea@protrol.se
Protrol Magnus Loenheim ElkraftsystemProtrol Magnus Loenheim Elkraftsystem
Magnus Loenheim
Magnus Loenheim - Elkraftsystem
Magnus Loenheim
Elkraftsystem
073 069 09 00
mlo@protrol.se
Gunnar Krebs
Elkraftsystem
072 401 82 54
gk@protrol.se
Nils Åkesson
Elkraftsystem
073 821 90 02
na@protrol.se
Johan Olson
Elkraftsystem
073 844 24 25
jo@protrol.se
Gustav Holmquist
Elkraftsystem
073 412 28 84
gh@protrol.se
Jonas Olsson
Elkraftsystem
070 884 45 25
jol@protrol.se
Sara Bengtsson
Elkraftsystem
072 512 26 39
sb@protrol.se


Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda ett antal avancerade produkter, tjänster och lösningar för kraftöverföring och -distribution av hög kvalitet och till ett marknadsmässigt attraktivt pris.

Kvalitetspolicy

Ensto Protrol AB har föresatt sig att tillhandahålla innovativa produkter och tjänster som i alla avseenden överrensstämmer med kundernas krav. Vårt mål är att alltid uppfylla eller överträffa dessa krav.

Ensto Protrol och Protrol Engineering  använder kvalitetsstyrningssystem som uppfyller för verksamheten relevanta krav baserade på ISO 9001. Vi är övertygande om att detta är ett viktigt kriterium för företagets framgång, våra produkter och inte minst för våra kunder. Principerna för kvalitetsarbetet inom företaget är:
 • Vi ska vara kundens första val baserat på prestanda och kvalitet.
 • Vi sätter kunden i fokus – vårt erbjudande ska möta behoven på kort och på lång sikt.
 • Vi tar ansvar för vår leverans och är alltid tillgängliga för våra kunder.
 • Ett starkt ledarskap med fokus på kvalitet i alla led.
 • Vi integrerar kvalitet i alla led och arbetar med ständiga förbättringar genom noggrann uppföljning av måluppfyllelse.
 • Vi upprätthåller hög kompetens genom kontinuerligt lärande och noggrann rekrytering.
 • Vi har dokumenterade processer, procedurer och kvalitetskontroller.
 • Våra etiska riktlinjer är trovärdiga och uppmuntrar kontinuerlig förbättring och antagande av utmaningar.
 • Som ett minimum följer vi alltid lagar, förordningar, normer och kontraktskrav.
För att säkerställa nivån och leveranssäkerheten hos våra specialisttjänster använder vi oss av en särskild process som inkluderar följande moment.
 •  Endast konsulter med relevant erfarenhet är aktuella för konsultuppdrag
 •  Vid uppdrag med juniora konsulter eller underkonsulter leds alltid dessa av Protrols arbetande partners.
 •  Vid anbud namnges den/de som ska utföra konsultuppdraget samt den som agerar kvalitetsansvarig.
 •  Vi använder dessutom seniora experter under uppstart av uppdrag, för löpande avstämningar och för support vid behov.
​​​​​​​Protrol Engineering arbetar aktivt för att kunna säkerställa redundans inom de specialistområde som vi erbjuder.

Miljöpolicy

Protrol AB skall med långsiktighet och helhetssyn delta i arbetet för en varaktigt hållbar utveckling genom att minimera miljöpåverkan från verksamhet och produkter.

Vi skall arbeta för att miljömässigt förbättra våra produkter och verksamhet genom att:
 • följa lagar, föreskrifter och andra krav som är tillämpbara för företaget
 • sätta upp mätbara mål för hur vi kan minska miljöpåverkan
 • miljömålen ska vara relaterade till de nationella miljömålen och en årlig uppföljning och eventuell justering av miljömålen ska genomföras
 • vid produktutveckling tillämpa en helhetssyn på produkternas miljöpåverkan under hela deras livscykel
 • undvika användning av ämnen som negativt kan påverka miljön
 • främja sortering och fullständig återvinning av avfall och produkter
 • verka för effektiv energianvändning inom fastighet, produktion och transport
 • informera och utbilda samtliga medarbetare om verksamhetens och produkternas miljöpåverkan
Några exempel på hur vi konkret ser till att uppfylla nuvarande och långsiktiga miljömål:
 • Ingående komponenter/ämnen i våra produkter ska inte finnas på REACH-, SIN-listan eller i PRIO-databasen.
 • för personliga transporter inom Sverige följer vi vår Miljöhandboks riktlinjer,
 • tjänstebilar är undantagslöst miljöbilar med el- eller elhybriddrift.