FAQ

Allmänt, feldetektorer

Q: Vad är unikt med Protrols jordfelsalgoritm?

A: Protrols algoritm avgör riktningen för ett fel utan någon spänningsreferens genom
    en jämförande analys av de tre fasströmmarna. Dessa mäts med smidiga ström-
    trans​​​​formatorer som ansluts på isolerad kabelpart.

    Algoritmen har dessutom hög känslighet både för högohmiga och detekterar
    transienta/intermittenta fel.​​​​​​​
Q: Varför anses Protrols indikatorer kostnadseffektiva?

A: Eftersom noggrannheten är i klass med de bästa reläskydden trots att inget fack
    för spänningsmätning är nödvändigt får man en låg totalkostnad för
    installationen. Med inbyggd RTU-funktionalitet görs ytterligare besparingar.
    IPC-detektorn är optimerad för användning i en nätstation, med avseende på
​​​​​​​    mätning, indikering och manöver.
Q: Hur noggrann är algoritmen för jordfelsdetektering?
​​​​​​​
A: Känsligheten, vid 5 A nollpunktsmotstånd, är 5 kOhm övergångsmotstånd för
    jordfel med 300/1 strömtransformatorer. Minskad omsättning innebär att
    känsligheten ökar i motsvarande grad. Vattenfall har provat med 10 kOhm med
​​​​​​​    godkänt resultat.
Q: Vilken utrustning krävs för feldetektering?

A: En feldetektor och tre strömtransformatorer, en för varje fas.

    Strömtransformatorerna finns delbara och kan eftermonteras på befintlig kabel.

    Vissa feldetektorer är gjorda för att anslutas till en DC-fördelning.
Protrol Delbara CTProtrol Delbara CT
Protrol Delbara Strömtransformatorer
Delbara Strömtransformatorer
Q: Indikerar en feldetektor både för överströmsfel och jordfel?

A: Ja.
Q: Hur många feldetektorer behövs i en nätstation?

A: "Antal fack minus 1". Det går bra att mäta på inkommande eller utgående
    fack. I exemplet till höger är tre stycken IPS2 kopplade till en PDC som skickar
​​​​​​​    vidare indikeringarna till driftcentralen.

    Det går också att använda sig av IPC4020exp, då kan upp till tre linjer få
    feldetektering med en enhet.
Protrol IPS2 radialer PDCProtrol IPS2 radialer PDC
Protrol IPS2 radialer
IPS2 för radialer med PDC
Q: Måste man ändra inställningar om man gör omkopplingar i slingan?

A: Nej. Detektorerna avgör om felströmmen har passerat. Känner man
    matningsriktningen så vet man också på vilken sida av detektorn som felet
​​​​​​​    återfinns. Detektorn längst till höger indikerar för fel i exemplet till höger.
Protrol IPS2 omkopplingarProtrol IPS2 omkopplingar
Protrol IPS2 vid omkopplingar
IPS2 vid omkopplingar
Q: Vad betyder egentligen att informationen att feldetektorn har startat?
​​​​​​​
A: Det betyder att detektorn har mätt upp en genomgående felström. Start-
    indikeringen är alltså en stark indikation på att man har haft åtminstone ett
    transient fel i framåtriktning.
Q: Hur fort återgår en feldetektor efter indikering av fel?
​​​​​​​
A: Den gör sig beredd för ett nytt fel så fort I0 försvinner. 
Q: Finns det situationer när feldetektorn inte ser ett jordfel?
​​​​​​​
A: Teoretiskt sett kan ett långsamt utvecklande fel vara besvärligt eftersom
    algoritmen är transientmätande och kompenserar bort lastströmmarna - men 
    så ser inte jordfel ut i verkligheten.
Q: Hur verifierar man att detektorn fungerar?
​​​​​​​
A: Om indikatorn är inkopplad mot en lastström: Använd en kort (< 5 cm) isolerad
    ledare och kortslut en av strömingångarna distinkt. Dutta inte utan låt den
    inställda tiden ha möjlighet att löpa ut. Indikatorn skall då indikera för jordfel.

    Om den inte är inkopplad: Använd en strömgenerator för att injicera en ström på
    två ingångar men i olika riktning så att summaströmmen blir noll. Använd metoden
​​​​​​​    ovan för att simulera ett jordfel.
Q: Vilka nätbolag i Sverige använder Protrols nätautomation?
​​​​​​​
A: Drygt 30% av nätbolagen i Sverige har Protrols feldetektorer.

IPS Light / IPS Relay / IPS2 230 VAC - Feldetektorer för nätstationer utan kommunikation

​​​​​​​Q: Hur matar man en IPS som behöver 230 VAC?

A: Man brukar ta spänningen från lågspänningssidan av transformatorn.

​​​​​​​    När överliggande skydd löser ut i fördelningsstationen börjar detektorn att
​​​​​​​    indikera om felströmmen har passerat eller ej.
Protrol IPS2 IPS Light Lokal Feldetektering1Protrol IPS2 IPS Light Lokal Feldetektering1
Protrol lokal indikering av fel
Protrol indikering av fel med IPS Light eller IPS2
​​​​​​​Q: Kan man avvaktivera spänningsvillkoret, dvs det villkor som anger när IPS Light
    skall börja använda sin LED för att indikera om den har sett felströmmen passera.

A: Ja. Under locket uppe till vänster sitter en dip-switch. För dip-switch 1 till läge ON
​​​​​​​    så indikerar IPS Light utan spänningsvillkor så fort som den har identifierat ett fel.
Protrol IPS Light DIP 1Protrol IPS Light DIP 1
Protrol IPS Light DIP 1
IPS Light DIP 1 spänningsvillkor
​​​​​​​Q: Hur ställer man en IPS Light / Relay?

A: Man behöver inte särskilda inställningar för dessa enheter.
Protrol IPS Light feldetektor jordfel overstromProtrol IPS Light feldetektor jordfel overstrom
Protrol IPS Light
Feldetektor med LED
​​​​​​​Q: Hur ställer man en IPS2 230 VAC?

A: IPS2 230 VAC har två vred på frontpanelen, en för överström och en för jordfel.

    För varje strömnivå kan några typiska tider väljas.
Protrol IPS2 230 VAC feldetektor jordfel overstromProtrol IPS2 230 VAC feldetektor jordfel overstrom
Protrol IPS2 230 VAC
Feldetektor utan inbyggd RTU
​​​​​​​Q: Kräver IPS Light / IPS Relay / IPS2 230 VAC någon form av underhåll?

A: Nej. De använder inte batterier för LED-indikeringen utan super-kondensatorer
​​​​​​​    som är underhållsfria.
Protrol IPS Light DIP 1Protrol IPS Light DIP 1
Protrol IPS Light DIP 1
IPS Light DIP 1 spänningsvillkor
​​​​​​​Q: Jag får rinnande ljus på min IPS... vad betyder det?

A: Du har några IPS2 som indikerar felkoppling av strömtransformator.
    Det kan bero på tre saker:
  • Fasföljden är omvänd
  • En CT felvänd
  • Någon CT ger ingen mätsignal
   Det troligaste är de två översta alternativen. Prova att ändra fasföljden om
   det är möjligt. Funkar inte det så kan man vända polariteten på en CT i taget.
   Det kan göras på kopplingsplinten.

IPS2 24 VDC - Feldetektor med inbyggd RTU

​​​​​​​Q: Hur ansluter man en IPS2 24 VDC till driftcentralen?

A: IPS 24 VDC har två anslutningsmöjligheter:

    1. Den har en inbyggd RTU-funktion med kommunikation via IEC 60870-5-101
    2. Med sina binära utgångar kan den anslutas till en separat RTU i nätstationen.
​​​​​​​Q: Vilka signaler kan man få från IPS 24 VDC?

A: Enheterna kan fås med konfigurerade för följande binära utsignaler:

    - Start EF/OC, Utlöst EF/OC
    - Watchdog, Utlöst EF/OC
    - EF utlöst, OC utlöst

   För en lista över objekt via IEC 60870-5-101, se databladet.
​​​​​​​Q: Hur ställer man en IPS2 24 VDC?

A: IPS2 24 VDC har fyra vred på frontpanelen. Två styr egenskaperna för detektering
    av överström och de andra två är till för jordfel.

    Det ena vredet i varje grupp definierar strömnivån, medan det andra styr tiden.
Protrol IPS2 24 VDC Feldetektor RTUProtrol IPS2 24 VDC Feldetektor RTU
Protrol IPS2 24 VDC
Feldetektor med inbyggd RTU
​​​​​​​Q: Kräver IPS2 24 VDC någon form av underhåll?

A: Nej.

IPC402x(exp) och IPC401x - Feldetektorer med inbyggd RTU för en typisk nätstation

​​​​​​​Q: Vilka protokoll stöds hos IPC402x?

A: Standard är IEC 60870-5-101 och IEC 60870-5-104.
​​​​​​​Q: Vilka protokoll stöds hos IPC401x?

A: Standard är IEC 60870-5-101 för IPC4010 och IPC4011. För IPC4012 är standard
​​​​​​​    IEC 60870-5-104. Det går även att välja till RP570 till IPC4010.
​​​​​​​Q: Indikeras både överström och jordfel via protokollet?

A: Ja. Start OC, Start EF, Trip OC och Trip EF förmedlas denna väg.
​​​​​​​Q: Skickas någon annan information via protokollet?

A: Ja, strömmar (rms), temperatur, indikeringar och manövrar.
​​​​​​​Q: Går det att återställa feldetektorns lokala indikeringar från driftcentralen?

A: Ja. Det går också att ställa in en tid för auto-acknowledge.
​​​​​​​Q: Kan man konfigurera en IPC4020 via Ethernet?

A: Ja. Man kan konfigurera en IPC4020 genom det inbyggda webbgränssnittet.
    Det går även att uppdatera firmware vid behov.
​​​​​​​Q: Kan man konfigurera en IPC4012 via Ethernet?

A: Ja. Man kan ändra kommunikationsparametrar m h a konfigururingsverktyget
​​​​​​​    Protrol Settings and Config Tool 2.
​​​​​​​Q: Lagras störningsinformation i en IPC?

A: Ja. Med hjälp av Protrol Tool kan man visualisera och analysera information från
​​​​​​​    de senaste två registreringarna. Det går även att konvertera filerna till
    COMTRADE-format med Protrol Comtrade Converter.
​​​​​​​Q: Kräver IPC-modellerna någon form av underhåll?

A: Nej.

PDC2 och PDC

​​​​​​​Q: Kräver PDC samt I/O-modulerna någon form av underhåll?

A: Nej.