Mjukvaruverktyg för nedladdning

Här nedan återfinns våra vanligaste mjukvaruverktyg för konfigurering av Protrols produkter. Om den programvara som du söker inte återfinns på denna sida, var vänlig kontakta oss via support@protrol.se eller ring 031 - 45 82 00.

Registrering krävs då vi vill kunna meddela användarna om nya versioner. Detta sker enbart vid väsentlig funktionalitets-förbättring och sker inte regelmässigt. De data som sparas är för- och efternamn, användarnamn, lösenord samt e-postadress. Informationen lagras maximalt tre år efter registrering.


Det kan hända att ni får en varning för att webbsidan inte använder SSL vid filöverföringen. Detta är helt normalt.

Vi har också noterat att man kan behöva göra sin inloggning två gånger - första gången accepteras inte den inmatade informationen. Upprepa då inloggningen så kan det fungera bättre.