Snabb och säker feldetektering - grundbulten vid identifiering och bortkoppling av fel

Nätautomation med feldetektorer

Lokal feldetektering i radiellt nät med hjälp av IPS Light eller IPS2

Feldetektor och RTU för uppkopplade stationer

RTU-funktion för IEC 60870-5-101/104

Så fort kommunikation finns tillgänglig via standardprotokollen
​​​​​​​IEC 60870-5-101 eller -104 är det möjligt att skicka feldetektorns indikeringar till driftcentralen.

Med en uppkopplad nätstation finns det även möjlighet att samla in indikeringar från frånskiljare/effektbrytare, och en IPC har utgångar som direkt kan styra dessa apparater. För en låg tilläggskostnad har man en helt fjärrstyrd nätstation!
Protrol Felindikering med IPC1Protrol Felindikering med IPC1
Protrol Indikering av fel med IPC
Protrol indikering av fel med IPC

Selektiv bortkoppling av fel i radiellt nät​​​​​​​ med hjälp av IPS2 och IPC402x

Selektiv bortkoppling av fel

Detta är en typisk situation vid radiella nät. Nätstationerna förses med feldetektorer av typ IPS2 eller IPC402x, där indikeringen kan ske visuellt (blinkande LED) eller med slutande kontakt (eller både-och). I strategiskt valda stationer med effektbrytare kan man sektionera bort fel nedströms.

Diagrammet till höger visar när de olika feldetektorerna reagerar (i detta fall med tidsselektivitet). Notera att med förspänd frånslags-fjäder behövs ingen hjälpkraft i stationen. IPS2 har backup via superkondensatorer eller externa batterier, och frånslagsspolen aktiveras med hjälp av 230 VAC från lågspänningen.
Protrol Selektiv felbortkoppling IPS2 IPC401x1Protrol Selektiv felbortkoppling IPS2 IPC401x1
Protrol selektiv felbortkoppling
Protrol selektiv felbortkoppling

Produkter för helt automatisk felbortkoppling och omsektionering

IPC4020 med Automatik för Omsektionering

Art.nr 101140-0-030
För att möjliggöra automatisk omsektionering behövs en IPC4020 i varje nätstation där man vill ha möjlighet att detektera jordfel eller kortslutning. Effektbrytare är inte nödvändiga i varje nätstation där man vill ha detektering, det är möjligt att ställa in detektorn så att den deltar i feldetekteringen men inte i felbortkopplingen.

IPC4020 kan konfigureras för "Ljus" eller "Mörk" typ av omsektionering.
Protrol Automatisk felbortkoppling omsektionering utg radial1Protrol Automatisk felbortkoppling omsektionering utg radial1
Protrol Automatisk felbortkoppling och omsektionering utgående radial
Automatisk felbortkoppling och omsektionering utgående radial

I stationen med två utgående kablar (uppe till höger) blockerar IPS2 den automatiska sektioneringen vid fel nedströms radialen, och löser ut sin brytare selektivt.