Produkter

Samtliga detektorprodukter använder Protrols välutprovade patenterade metod för detektering av jordfel. Känsligheten är jämförbar med de bästa reläskydden, och detekteringen av riktning fungerar även under de svåra förhållanden som uppstår vid intermittenta fel och transienter. 

Algoritmen för jordfelsdetektering kräver inte någon spänningsmätning vilket ger mycket kostnadseffektiva feldetektorer med hög känslighet för genomgående fel, även i nät där jordfelsströmmen är låg.
Protrol IPS Light feldetektor jordfel overstromLED enhet externProtrol IPC4011 Feldetektor RTUProtrol PDC Modular RTU IOPEC104 PDC PBI PBOipc4020-metallkapslad