Expertis och problemlösning

​​​​​​​Protrols medarbetare har mångårig erfarenhet av anläggningar inom energisektorn. Våra fokusområden är relä- och kontrollanläggningar för transformator- och fördelningsstationer, högspänd likström (HVDC) samt elanslutning av förnyelsebar elproduktion. Vi har även möjlighet att ta fram reläskydd för specialapplikationer.
Protrol Swegon KlimatlaboratoriumMinesto_Kite_ProtrolProtrol kan stationerElskapProtrol kan HVDCLabb 4 TK