SASensor

Centraliserade skydd- & kontrollsystem ​​​​(CPC)
SASensor-systemet är baserat på centraliserade processorenheter där alla nödvändiga funktioner - övervakning, reläskydd, kontroll, regleringar osv körs som parallellt.
I det totalintegrerade systemet finns stationens alla mätvärden, indikeringar och annan stationsinformation samlad. Kontrollsystemet är utformat på ett sådant sätt att det uppfyller alla krav på tillgänglighet.
Komponenterna
Protrol SASensor Open PlatformProtrol SASensor Open Platform
Protrol SASensor Open Platform
Protrol SASensor Open Platform
Hårdvaran består av lätt utbytbara moduler och har en väl avpassad utformning för både installation och år av säker drift. Det finns tre basmoduler för fackens I/O. Dessutom ett kommunikationsgränssnitt och dubblerade reläskydds- och kontrollenheter.
Enheterna är :
 • Interface mot primärutrustningen CIM, VIM, BIM
 • Processorenhet för skydd- och kontroll CCU
 • Kommunikationsgränssnitt VCU
Protrol SASensor CIMProtrol SASensor CIM
Protrol SASensor CIM
SASensor CIM

CIM - Current Interface Module

 • Kärnor för mätning och relä
 • Mätområde mätkärna, 10 mA- 6 A
 • Mätområde reläkärna, > 125 A
 • 2 st 100 base FX sändare, ST kontakter till CCU A och B
 • Storlek 192x88x54 mm
Protrol SASensor BIMProtrol SASensor BIM
Protrol SASensor BIM
SASensor BIM

BIM - Breaker Interface Module

 • 2 st duplex 100 base FX  ST kontakter till CCU A och B
 • Kretsövervakning på all utgångar, TCS
 • 10 st ingångar med LED ind
 • 8 st utgångar med LED ind
 • Storlek 240x124x60 mm
Protrol SASensor VIM1Protrol SASensor VIM1
Protrol SASensor VIM
SASensor VIM

VIM - Voltage Interface Module

 • Mätområde 0 – 187 Volt
 • 2 st 100 base FX sändare, ST kontakter till CCU A och B
 • Storlek 192x88x47 mm
Protrol SASensor CCUProtrol SASensor CCU
Protrol SASensor CCU
SASensor CCU

CCU - Central Control Unit

 • Insamling av all data
 • Redundanta
 • Skalbar genom anslutning av optokort
 • 7 st FX-portar per kort
 • Max antal kort är 12 st (84 FX portar)
 • Endast fiberoptisk anslutning,  (ingen EMC störning)
 • Passiv kylning (inga rörliga delar)
 • ARTOS realtidsoperativsystem
Protrol SASensor VCUProtrol SASensor VCU
Protrol SASensor VCU
SASensor VCU

VCU - Versatile Communication Unit

 • Anslutning för fjärrprotokollen, tex IEC 60870-5-101
 • Teleservice anslutning
 • GPS mottagare