Centraliserade skydd- & kontrollsystem ​​​​(CPC)

Framtidens totalintegrerade skydds- och kontrollsystem - redan idag 
Protrol SASensorProtrol SASensor
Protrol SASensor
Protrol SASensor

En stark och flexibel lösning som passer fördelningsstationer

SASensor-systemet är baserat på två stycken  centraliserade processorenheter där alla nödvändiga funktioner - övervakning, reläskydd, kontroll, regleringar osv körs som parallellt. I det totalintegrerade systemet finns stationens alla mätvärden, indikeringar och annan stationsinformation samlad. I och med att all information finns på ett ställe öppnar sig nya möjligheter.

Kontrollsystemet är utformat och dubblerat på ett sådant sätt att det väl uppfyller alla krav på tillgänglighet.

​​Även om det har gjorts olika försök med totalintegrerade kontrollsystem redan för 20-30 år sedan är det först nu som de tekniska förutsättningarna finns för ett kommersiellt genombrott med denna typ av skydd- och kontrollsystem.

Alla program för konfigurering och parametrisering finns i datorerna, det enda som behövs är en stationsdator med webbläsare för åtkomst.

​​​SASensor-systemet är lätt att programmera, installera, konfigurera och ta i drift.
Protrol SASensor Open PlatformProtrol SASensor Open Platform
Protrol SASensor Open Platform
Protrol SASensor Open Platform

SASensor arkitektur

Protrol SASensor ArchitectureProtrol SASensor Architecture
Protrol SASensor Architecture
SASensor Architecture
VCU är en gateway för anslutning mot SCADA-systemet
 • All data är tillgänglig via säker fjärranslutning
Dubbla skydd- och kontrolldatorer, CCU A och CCU B
 • Alla reläskydd och reglerfunktioner 
 • Enkel mjukvaruuppgradering
 • Livslängd >15 år
CIM, VIM, BIM I/O-moduler
 • I/O-moduler för anslutning mot primärutrustningen
 • Extremt lång livslängd >30 år
Protrol SASensor DispatchProtrol SASensor Dispatch
Protrol SASensor Dispatch
SASensor Dispatch Center

Ett enda användargränssnitt

Det enda som behövs för konfigurering, parametrisering eller manöver är en stationsdator med webbläsare. Du kopplar dig enkelt upp mot CCU vare sig om du befinner dig lokalt i stationen eller från driftcentralen. 
Mer om komponenterna
Hårdvaran består av lätt utbytbara moduler och har en väl avpassad utformning för både installation och år av säker drift. Det finns tre basmoduler för fackens I/O. Dessutom ett kommunikationsgränssnitt och dubblerade reläskydds- och kontrollenheter.
Enheterna är :
 • Interface mot primärutrustningen CIM, VIM, BIM
 • Processorenhet för skydd- och kontroll CCU
 • Kommunikationsgränssnitt VCU
Protrol SASensor CIMProtrol SASensor CIM
Protrol SASensor CIM
SASensor CIM

CIM - Current Interface Module

 • Kärnor för mätning och relä
 • Mätområde mätkärna, 10 mA- 6 A
 • Mätområde reläkärna, > 125 A
 • 2 st 100 base FX sändare, ST kontakter till CCU A och B
 • Storlek 192x88x54 mm
Protrol SASensor BIMProtrol SASensor BIM
Protrol SASensor BIM
SASensor BIM

BIM - Breaker Interface Module

 • 2 st duplex 100 base FX  ST kontakter till CCU A och B
 • Kretsövervakning på all utgångar, TCS
 • 10 st ingångar med LED ind
 • 8 st utgångar med LED ind
 • Storlek 240x124x60 mm
Protrol SASensor VIM1Protrol SASensor VIM1
Protrol SASensor VIM
SASensor VIM

VIM - Voltage Interface Module

 • Mätområde 0 – 187 Volt
 • 2 st 100 base FX sändare, ST kontakter till CCU A och B
 • Storlek 192x88x47 mm
Protrol SASensor CCUProtrol SASensor CCU
Protrol SASensor CCU
SASensor CCU

CCU - Central Control Unit

 • Insamling av all data
 • Redundanta
 • Skalbar genom anslutning av optokort
 • 7 st FX-portar per kort
 • Max antal kort är 12 st (84 FX portar)
 • Endast fiberoptisk anslutning,  (ingen EMC störning)
 • Passiv kylning (inga rörliga delar)
 • ARTOS realtidsoperativsystem
Protrol SASensor VCUProtrol SASensor VCU
Protrol SASensor VCU
SASensor VCU

VCU - Versatile Communication Unit

 • Anslutning för fjärrprotokollen, tex IEC 60870-5-101
 • Teleservice anslutning
 • GPS mottagare