Revisionshistorik Protrol USB Bridge

Version 1.0.4.0

Releasedatum: 2019-11-27
Infört i denna version:
  • Förbättring av inläsning av tillgängliga COM-portar.
  • Stöd för portpeek.

Version 1.0.2.0

Releasedatum: 2019-06-14
Infört i denna version:
  • Reducerad risk för watchdog reset vid programvaruuppdateringar av IPC SW v1-0.3.0.

Version 1.0.1.0

Releasedatum: 2019-04-08
Första release