Revisionshistorik Protrol Tool

Version 1.42

Releasedatum: 2016-02-01
Infört i denna version:
 • IPC: "Gatustyrning": Kod införd
 • IPC: Ändrade minvärde för EF-settings (från version 1.41x1)
 • IPC: Inställningar för återtändning
 • PDC: Inställningar för larmtablå
 • PDC: "Write Settings" till äldre versioner av PDC Control sw. Förbättrad hanteringen och info till användaren
 • PDC Site manager: Storleken på fönstret kan ändras av användaren
 • PPC: Buggfix för PPC; problem med inställningar för "PAD Eval"
 • Mindre bugfixar

Version 1.41

Releasedatum: 2014-07-25
Infört i denna version:
 • IPC: Inställningar för två övertströmssteg införda
 • IPC: Stödjer samtliga IPC-varianter

Version 1.40

Releasedatum: 2014-01-17
Infört i denna version:
 • Mindre buggfixar