Protrol TFR Plotter

Användningsområde
TFR Plotter är ett verktyg för att enkelt undersöka och utvärdera störningsfiler som registrerats av Protrol-enheter. Verktyget erbjuder ett grafiskt gränssnitt där felströmmarna kan utvärderas i detalj i tids- och frekvensdomän, samt aktuell status hos detekteringsalgoritmen.

Verktyget hanterar inspelningar från följande produkter:
• IPC4020
• IPC4022
• IPC4010
• IPS2 230 VAC
• IPS2 24 VDC
• IPS Light
• IPS Relay
Användarinstruktioner
Den packade filen Protrol_TFR_Plotter_v3.6.zip packas upp i önskad mapp på den dator som skall användas för konfigurering.
Verktyget är baserat på Matlab så för att kunna använda det måste en Matlab runtime-miljö installeras innan programmet startas. Installationsfilen för runtimemiljön, MatlabRuntimeInstaller.exe, återfinns på samma plats som själva programmet.

När Matlab Runtime är installerat så startas TFR Plotter genom att dubbelklicka på filen ProtrolTFRPlotter.exe.
Bra att tänka på
Matlab-miljön är långsam vid uppstart eftersom den kommer att gå igenom motsvarande en uppstart av MATLAB själv. Därför kommer programmet att ta ett tag att starta, men när det väl är igång går det att öppna .log-filer utan fördröjning.
Versionsinformation
Den senaste versionen av denna mjukvara är v 3.6. Följande ändring är införd vid den senaste revisionen:
  • Radbrytningar i Free Text kan nu hanteras.
För komplett ändringslogg, se information i TFR Plotter.