Referenser - Pågående och avslutade projekt

2019, Tillgänglighet för vindkraftsanslutningar 

OX2 bygger vindpark i Ljungbyholm; Protrol genomför tillgänglighetsstudie med syfte att beräkna avbrottstider orsakade av fel inom vindparkens interna elnät, och fel i det externa elnätet som byggs och drivs av nätägaren med koncession i området.

Kund: OX2

2019, Kontiskan HVDC 

Svenska Kraftnät genomför ett komplett utbyte av kontrollanläggningen för ellänken Kontiskan HVDC som sammanbinder elnätet i Sverige med det på Jylland. Delar av kontrollanläggningen har varit i drift sedan mitten av 1980-talet och den ersätts nu med ny modern kontrollutrustning. Protrol arbetar med utvärdering av tekniska rapporter inom beräknignar, dynamiska simuleringar, reläskyddsutformning,  samt deltar vid provning i fabrik och igångkörning.

Kund: Svenska Kraftnät

2019, Batterienergilager för Vattenfall 

Vattenfall bygger ett energilager i MW/MWh klassen i anslutning till en 70 kV-station i Uppsala. Syftet med batterilagret är att förbättra tillgängligheten av effekt under höglastperioder, samt att stödja nätet med effekt vid frekvensstörningar inom ramen för FFR-tjänster som tas fram för att stabilisera elnätet.

Protrols roll är att arbeta med att ta fram teknisk specifikation för upphandling av batterienergisystemet, att tekniskt utvärdera anbud, och därtill att under projektgenomförandet utvärdera provningsprocedurer och provning i fabrik vid idrifttagningen.

Kund: Vattenfall

2017, HVDC-projektet Sydvästlänken

Protrol är anlitade som expertstöd för att kvalitetssäkra leveransen av omriktarstationerna i Barkeryd och Hurva i projektet Sydvästlänken.

Kund: Svenska Kraftnät
Protrol Sydvastlanken ExteriorProtrol Sydvastlanken Exterior
Omriktarstation i Barkeryd
Protrol stöder SvK i arbetet med Sydvästlänken
Protrol Ellevio CPC SAsensor Protrol Ellevio CPC SAsensor
Ellevio SASensor Kyrkviken
Protrol hjälper Ellevio med tre nya fördelningsstationer

2017, 33/10 kV fördelningstationer

Tre nya fördelningsstationer 33/10 kV till Ellievio. Konstruktion, provning och igångkörning av stationer utrustade med den nya generationens centralicerade skydd- och kontrollsystem för fördelningsstationer

Kund: Ellevio

2015-2016, Ombyggnad av fördelningsstation på Gotland

Ombyggnation av fördelningsstation 70 kV med ny relä- och kontrollutrustning samt ny 10 kV-ställverksbyggnad i Bäcks.

Kunder: GEAB & Siemens
Inomhusstv_gotland_protrolInomhusstv_gotland_protrol
Inomhusställverk Gotland
Inomhusställverk Gotland

2016, Ljus automation av 10 kV-nät

Design och idriftsättning av ny Omkopplingsautomatik 10 kV. Feldetektorer isolerar felabehäftade kabelsegment och spänningssätter slingan innan överliggande skydd löser ut i fördelningsstationen.

Kund: Härryda Energi
IPC4011 i Smart RingIPC4011 i Smart Ring
IPC4011 i Smart Ring
Offshore_vindkraft_ProtrolOffshore_vindkraft_Protrol
Plattform Offshore vindkraft
Offshore vindkraft

2015, Borwin Alpha

130 kV GIS, komplettering av reläskydd.
​​​​​​​
Kund: ABB

2015, Nytt GIS-ställverk i Borås

Nytt 130 kV GIS-ställverk och kontrollutrustning i Viared.
​​​​​​​
Kund: Siemens & Borås Energi
Utomhusstallverk_ProtrolUtomhusstallverk_Protrol
Ställverk
Ställverk
130kV_Utomhusstv_Protrol 130kV_Utomhusstv_Protrol
130kV Utomhusställverk Vindkraft
130kV Utomhusställverk Sidensjö

2014-2015, Sidensjö Vindkraftpark

Selektivplan för 130 kV linje och två fördelningstationer

Kund: Midroc & Nordisk Vindkraft

2012-2015, Protrol och Göteborg Energi har väckt liv i Tjaereborg HVDC Light

Protrol har med sina unika kunskaper inom HVDC-teknik och ABB’s skydd- och kontrollsystem MACH 2 ansvarat för provning och idrifttagning av de två stationerna.
Anläggningen är en viktig del i forskningscentret Göteborg Wind Lab och skapar unika förutsättningar att utföra fullskaleprov tillsammans med Big Glenn.
Göteborg Wind Lab är ett samarbete mellan Göteborg Energi och Chalmers – Svensk VindkraftsTekniskt Centrum (SWPTC)
HVDC_Light_vid_BigGlenn_ProtrolHVDC_Light_vid_BigGlenn_Protrol
HVDC Light vid Big Glenn
HVDC Light vid Big Glenn
Protrol Swegon KlimatlaboratoriumProtrol Swegon Klimatlaboratorium
Protrol Swegon Klimatlaboratorium
Ställdon i Swegons nya klimatlaboratorium

2015-2016, Dimensionering Klimatlaboratorium

Dimensionering av nytt laboratorium för funktionsprovning av större ventilationsaggregat vid extrema temperaturer.

Maxkapaciteten är 6 m3/s vid -30 -- +40 grader Celcius.

Kund: Swegon

2013-2016, Elsystemansvar - Thanet
300 MW offshore vindkraftspark

Protrol har arbetat som kundens ansvariga inom elsystemsfrågor såsom:
  • Dynamiska studier för validering av grid-code krav
  • Nätkrav avseende övertoner och frekvensskydd
  • Krav avseende energimätning och SCADA-interface 
  • Uppföljning av elsystemetets dimensionering 
  • Site-provning av stationär och dynamisk kompensering av reaktiv effekt
  • Kvalitetsfrågor avseende drift och underhåll
Kund: Vattenfall Vindkraft
Offshore_vindkraft_ProtrolOffshore_vindkraft_Protrol
Plattform Offshore vindkraft
Offshore vindkraft