Protrol Tool

Användarinstruktioner
Protrol Tool läggs i valfri mapp på den dator som skall användas för konfigurering. Se i övrigt manualen för respektive produkt för instruktioner hur verktyget används.
Denna mjukvara kan användas för att konfigurera följande Protrol-produkter:
 • IPC40x0, IPC4010, IPC4011 samt IPC4012
 • IPS
 • PDC
 • PPC
Den senaste versionen av denna mjukvara är v 1.42. Följande ändringar är införda i den senaste revisionen:
 • IPC: "Gatuljusstyrning": Funktion införd
 • IPC: Ändrade minvärde för EF-settings (från version 1.41x1)
 • IPC: Inställningar för återtändning
 • PDC: Inställningar för larmtablå
 • PDC: "Write Settings" till äldre versioner av PDC Control SW. Förbättrad hanteringen och info till användaren
 • PDC Site manager: Storleken på fönstret kan ändras av användaren
 • PPC: Buggfix för PPC; problem med inställningar för "PAD Eval"
 • Mindre bugfixar

Se hela ändrings loggen
Observera att denna mjukvara kan behöva drivrutiner från Silicon Labs som kan laddas ned via deras websida:

http://www.silabs.com/Support%20Documents/Software/CP210x_VCP_Windows.zip

Packa upp nedladdad Zip fil och installera drivrutinerna, använd x64-varianten endast för 64-bitars Windows. Information om detta finns i Kontrollpanenlen -> System.

Öppna Enhetshanteraren genom att klicka på Start, Kontrollpanelen, på System och säkerhet och sedan på System och välj Enhetshanteraren.

Här framgår under Portar (COM och LPT) vilket COM nummer USB drivrutinen fått. Det går att byta genom att öppna serieporten och sedan välja Port Settings och Advanced​​​​​​​. Protrol Tool kan ha problem att låta användaren välja högre portnummer än 4, men det kan också fungera med högre nummer.

Anslut din Protrol-produkt med USB-kabel till din dator, starta Protrol-Tool. Välj Comport Settings COMx.
Comport Settings 1Comport Settings 1
Comport Settings 1
En settings dialog öppnas. Välj rätt COM-port i den första (Port) valdialogen enligt figuren nedan. (I detta exemplet COM7)
Comport Settings 2Comport Settings 2
Comport Settings 2
Stäng dialogen genom att klicka på OK-knappen. Anslut USB-porten genom att trycka på Connect uppe till vänster i Protrol-Tool.

När programmet har kontakt kommer LED Running nere till vänster att starta blinka och en produkt bild på ansluten produkt kommer att visas i huvudfönstret.

Om du vill ansluta via denna COM-port varje gång du startar Protrol-Tool, tryck på knappen Store Comport Settings.